โครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจน จำนวน 2 ราย และมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000บาท ณ วัดอิทราม (บ้านขลู่) ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: