โครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการเพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวยากจนจำนวน 2 รายและได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กโรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร จำนวน 20 ทุน ณ วัดเทพประชุมนิมิตร (วัดทับคาง) โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: