โครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์จากสื่อออนไลน์ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์จากสื่อออนไลน์ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด


Share: