โครงการเสริมสร้างพลังสร้างโอกาสเพื่อเธอและบรรยายพิเศษ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพลังสร้างโอกาสเพื่อเธอและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share: