ร่วมงานมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทั้ง8 อำเภอ จำนวน 2,400 ชุดพร้อมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหน้ากากอยามัยที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 2,400 ชิ้นและผลิตภัณฑ์แอลกฮอลส์ทำความสะอาด รวม 320 ลิตร ทั้งนี้พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share: