งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี

“พอ.สว.เพชรบุรี ช่วยเหลือชาวบ้านเขากระปุก มอบแพมเพิร์ส แผ่นรอง ผ้าห่ม ตรวจรักษาโรค พร้อมเยี่ยมเยือนประชาชนถึงบ้าน”

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอแก่งกระจาน เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พอ.สว. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 2 ราย โดยได้มอบแพมเพิร์ส แผ่นรอง ถุงยังชีพ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2566 โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน


Share:#ข่าวออกสื่อ กรณี แม่ลูก 4 อาศัยในตึกร้าง ไม่มีน้ำ-ไฟ ขับถ่าย- คลอดลูกในป่า เอาน้ำขังมาต้นกินในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอชะอำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชะอำ สถานีตำรวจภูธรชะอำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา กำนันตำบลสามพระยา และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชน ว่ามีมารดาและบุตร จำนวน 4 คน อาศัยอยู่ภายในตึกร้าง บริเวณริมถนนสายบายพาส-ปราณบุรี ฝั่งขาล่องใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่พักอาศัย ไม่มีไฟฟ้าและประปาใช้ ต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำข้างถนนในการอุปโภคบริโภค จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า ครอบครัวดังกล่าวมีนายชัยยันต์ พลเต้า อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 8 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นสามี และนางสาวชนนิกานต์ คำพิม อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 5 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็นภรรยา มีบุตรทั้งหมด 4 คน ได้มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นตึกร้างบริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามีมีอาชีพรับจ้างรีดนมวัว มีรายได้วันละ 300 บาท รวมเป็นเงิน 9,000 บาทต่อเดือน ส่วนภรรยาไม่มีอาชีพ ทั้งนี้ได้รับประสานจากอำเภอชะอำ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน สรุปได้ดังนี้

1.หลายภาคส่วนเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมน้ำดื่ม

2.นายจ้างของนายชัยยันต์ พลเต้า จะให้ทั้งครอบครัวไปพักอาศัยบริเวณบ้านของนายจ้างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้เข้าประเมินความพร้อมเบื้องต้น และจักประเมินสภาพความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต สุขภาพ รวมถึงการศึกษาของบุตร และอื่นๆ เป็นระยะ ครั้งแรกภายหลังจากการย้าย 7-15 วัน

3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอำจะดูแลและติดตามการฉีดวัคซีนและพัฒนาการของเด็ก

4.ทำบันทึกข้อตกลงด้วยวาจา และจักทำเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป กรณีนายจ้างจะต้องยอมรับการให้อาศัยอยูาถาวร ไปปล่อยให้ครอบครัวนี้ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนจนมีผลกระทบต่างๆตามมา สามีและภรรยาต้องยอมรับความช่วยเหลือ ดูแลหากมีหน่วยงานต่างๆเข้าให้ความช่วยเหลือ อาทิ ด้านการศึกษาของบุตร สุขภาพ การดูแลสุขภาวะอนามัย และอื่นๆ

5.ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะติดตาม และตรวจเยี่ยมดูแลเป็นระยะ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565 ทั้งนี้ มีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

“พอ.สว.เพชรบุรี ช่วยเหลือชาวบ้านเขากระปุก มอบแพมเพิร์ส แผ่นรอง ผ้าห่ม ตรวจรักษาโรค พร้อมเยี่ยมเยือนประชาชนถึงบ้าน”

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอท่ายาง เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์ พอ.สว. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) หลังจากนั้นนายอำเภอท่ายางได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 2 ราย โดยได้มอบแพมเพิร์ส แผ่นรอง ถุงยังชีพ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2566 โดยมีนายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานในการเปิดฯ


Share:พม.เพชรบุรี ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ) จำนวน 3 หลังในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางวนิดา สมานมิตร นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ ร่วมกับ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกและ ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ (ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ) จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่ ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2565 และประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-14.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 10/2565 และประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share:การประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11.50 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรีจัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯคนพิการและพิจารณาเห็นชอบให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินจากกองทุนฯ โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม


Share:ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) ครั้งที่ 3/2565

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565 เพชรบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ประจำปี 2565 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจและหารือการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ เป็นประธานการประชุม


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมธารน้ำใจ สำนักงานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพิจารณาคัดเลือกโครงการสวัสดิการสังคมต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเสนอโครงการสวัสดิการสังคมต้นแบบระดับจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกเป็นโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2565


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว ในโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-YOUTH) รุ่นที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรีที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงานโครงการอบรมพัฒนาผู้นำเยาวชนสร้างชาติ (NBI-YOUTH) รุ่นที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตของชาติ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์ปฏิบัติการยุติความรุนแรงในครอบครัวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และส่งเสริมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการรณรงค์ อย่างต่อเนื่องด้วยการแจกสื่อ ติดริบบิ้นขาว ให้กับส่วนราชการต่างๆ ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มั่งศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ฯ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial