ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมส่งภาพความรักความอบอุ่นในครอบครัว หรือภาพการทำกิจกรรมครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดอบายมุข ผ่านทางเฟซบุ๊ก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย เช็คอินกับครอบครัว” (โควิดยังไม่จบ : สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ งดตั้งวงเหล้า-พนัน) โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกคน ร่วมกิจกรรมส่งภาพความรักความอบอุ่นในครอบครัว หรือภาพการทำกิจกรรมครอบครัวเนื่องในวันสงกรานต์ ปลอดภัย ปลอดอบายมุข ผ่านทางเฟซบุ๊กกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ตั้งแต่วันที่ 12–18 เม.ย.นี้ และจะประกาศผลเพื่อรับของรางวัล “เสื้อยืดสงกรานต์และปิ่นโตครอบครัว” จำนวน20 รางวัล
ติดตามข่าวสาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
ได้ที่เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA


Share:พม.Mobile “ปันสุขสู่ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial