พม.เพชรบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children)

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the prevention of violence against women and children) ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรี และบุคคลในครอบครัว ติดริบบิ้นขาวและจัดบูธนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว จากหน่วยงานพมจ.เพชรบุรี โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย และประชาชนทั่วป รวมจำนวน 300 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ให้กับประชาชนตลอดเส้นทาง ณ พื้นที่ถนนคนเดิน “ถนนมีชีวิตพาณิชเจริญ” อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:พม.เพชรบุรี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 (29 สิงหาคม 2566)

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเพชรบุรี ประธานกรรมการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ส่วนภูมิภาค ภาค 4 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในเดือนสิงหาคม 2566  โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ในพิธี


Share:ร่วมต้อนรับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเข้าพบ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งประชุมติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ในรอบที่ผ่านมาและความคืบหน้าการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่ ชุมชนท่าหิน ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial