เลี้ยงเดี่ยว…เลี้ยงดี/ เลี้ยงเดี่ยวไหว ถ้าใจแข็งแรง Strong Single Parent

9 วิธีเตรียมตัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว (สภาพจิตทำอย่างไร ให้แกร่ง)

เครดิต : Submunkong4289


Share:



Bully…ไม่มีใครอยากได้ยิน Stop Bullying Show Respect

เรื่อง : วิธีการรับมือกับการโดนบูลลี่ (Bully) และคุณควรดูแลจิตใจตัวเองอย่างไรเมื่อถูกบูลลี่

เครดิต : บทความ Urbinner


Share:



หยุดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ Stop Human Trafficking

เรื่อง : เส้นทางการค้ามนุษย์ข้ามชาติ    การป้องกันและแก้ไข

เครดิต : กรุงเทพธุรกิจ/ศิริวรรณ สืบนุการณ์


Share:



ความยากจนครัวเรือนไทย…จะหลุดพ้นได้อย่างไร Breaking the Cycle of Poverty in Thai Family

เรื่อง : แก้ปัญหายากจนแบบจีน ต้องมุ่งมั่นและเอาจริง

เครดิต : Nation World News


Share:



ปีใหม่ชีวิตใหม่…ชีวิตดีสร้างได้ด้วยมือเรา New Year New Me…Your Life is in Your Hand

เรื่อง : วางแผนครึ่งปีหลังอย่างไรให้ชีวิตดี New Year New You SPECIAL

เครดิต : THE STANDARD


Share:



สร้างสังคมคุณธรรมรวมพลังต้านทุจริต Anti-Corruption Create a Moral Society

เรื่อง ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

เครดิต : กลุ่มงานวิจัยและความต้องการเครือข่ายสสว.3


Share:



เศรษฐกิจใหม่ วิถีใหม่ ทักษะใหม่ในโลกอนาคต New economy,New Normal, New skills in the Future World

 เรื่อง “Metaverse โลกเสมือนจริง” พลิกโฉมเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม

เครดิต : ผ่าเศรษฐกิจโลก | TOP NEWS

เรื่อง 10 ทักษะแห่งอนาคตในปี 2025!?

เครดิต : Future Trends

เรื่อง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19

เครดิต : workpointTODAY


Share:



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial