ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. – 16.50 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:ประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น ( ศชร. ) จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น ( ศชร. ) จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี


Share:ลงพื้นที่มอบวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลท่าคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ นางสาวธัญญรัตน์ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี สโมสรโรตารี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบวิลแชร์ให้แก่ผู้พิการที่ประสบปัญหาทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลท่าคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 รายและมอบที่นอนอัดลมป้องกันการกดทับให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ราย


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมความรู้ เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมความรู้ เตรียมความพร้อม ก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยคนพิการ” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมเเล้วความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:ประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่2/2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่2/2566 เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการและพิจารณาเห็นชอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 7 ราย โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรบโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฎิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เลควิว รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด


Share:พม.เพชรบุรีลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านช่วยเหลือ ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ อำเภอเขาย้อย 5 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยจักมีการดำเนินการช่วยเหลือและรายงานผลการช่วยเหลือต่อไป และลงพื้นที่เยี่ยมติดตามอาการกรณีเด็กหญิงที่ได้รับการช่วยเหลือจากการลงพื้นที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ พื้นที่ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอาการป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียและโรคม้าม ซึ่งปัจจุบันรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า


Share:การประชุมโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องมุกดา โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)


Share:งานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และออกให้บริการประชาชน พร้อมมอบยารักษาโรค และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พระภิกษุสงฆ์ คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี อาสาสมัครพอ.สว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ออกพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล สานเจตนารมณ์ตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส มีชาวบ้านให้ความสนใจตรวจโรคทั่วไป พร้อมทั้งมอบยาเวชภัณฑ์และผ้าห่มให้กับชาวบ้าน ตรวจสุขภาพฟัน บริการตัดผมฟรี ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิต หลังจากนั้น คณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว.ขึ้นรถ ออกเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 2 ราย ซึ่งป่วยเรื้อรัง และมีความพิการ ซึ่งหลายภาคส่วนร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน งบประมาณปี 2566 และสร้างขวัญกำลังใจ ให้ชาวบ้านต่อไป ณ พื้นที่ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

#ช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชม

#พมช่วย24ชม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial