ข่าวกิจกรรม

โครงการสมัชชาครอบครัวและกิจกรรมงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ชื่นชม ความรัก ของคนในครอบครัว ช่วยสร้างครอบครัวแห่งความสุข นับเป็นฐานแร ...
อ่านต่อ
จังหวัดเพชรบุรี ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวคนพิการที่ได้รับผลกระทบ จากการติดเชื้อโควิด-19
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดย ศูนย์บริกา ...
อ่านต่อ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเเผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 – 2565 สู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30-16.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial