ข่าวกิจกรรม

พม.เพชรบุรี กล่าวปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงข ...
อ่านต่อ
พม.เพชรบุรี เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 - 11.00 น.นางสาวณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและคว ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial