ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดเพชรบุรี
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพ ...
อ่านต่อ
การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อของบสมทบจากรัฐบาลประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง ...
อ่านต่อ
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566
วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial