พม.เพชรบุรี จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด” โดยนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดเพชรบุรี และตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ลงพื้นที่ตรวจเยียมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเข้าพบนายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพร้อมทั้งประชุมติดตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. รอบที่ 2 (Progress Review) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. (One Home) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 หลังที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ในรอบที่ผ่านมา และความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.

และในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เดินทางไปลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครัวเรือนเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


Share:ประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีโดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ (หลังที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วย นายอำเภอบ้านแหลม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรและผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ณ พื้นที่ ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงมิทัศน์ ณ วัดหนองจอก (ลานวัฒนธรรมชุมชนเก่าหนองจอก) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงมิทัศน์ ณ วัดหนองจอก (ลานวัฒนธรรมชุมชนเก่าหนองจอก) บ้านตลาด หมู่ 6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด


Share:การประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565 เวลา10.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี จัดการประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) โดยมีนายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 2/2565

วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รุ่นที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php