ชุดองค์ความรู้ ห้องสมุดชีวิต E-Library

หยุดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ Stop Human Trafficking

เรื่อง : เส้นทางการค้ามนุษย์ข้ามชาติ การป้องกันและแก้ไข https://www.bangkokbiznews.com/health/labour ...
อ่านต่อ

ความยากจนครัวเรือนไทย…จะหลุดพ้นได้อย่างไร Breaking the Cycle of Poverty in Thai Family

เรื่อง : แก้ปัญหายากจนแบบจีน ต้องมุ่งมั่นและเอาจริง เครดิต : Nation World News ...
อ่านต่อ

ครอบครัวดี…สังคมมีสุข Happy Family Happy Society

เรื่อง : ชีวิตคู่...และครอบครัว เครดิต : พศิน อินทรวงค์ - Pasin Intarawong ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial